UPOZORNENIE

Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.

Pokračovaním v prehliadaní vyhlasujete, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licenc

INORMÁCIE O COOKIE

Táto stránka (webová lokalita), ako mnohé iné, používa súbory "cookie".

Používaním tejto stránky a prehliadaním jej obsahu vyjadrujete svoj súhlas s používaním "cookie"

V prípade nesúhlasu s používaním "cookie", prosíme, opustite túto stránku.

ZAVRIEŤ

Podmienky používania webovej lokality www.shop.tatrashooting.sk (.com, .eu)

- 1

Táto webová lokalita, neslúži pre priamy predaj (nakupovanie/objednávanie) tovaru a služieb - jej účelom je predovšetkým prezentačné zobrazenie a popis tovarov a služieb, ktoré naša spoločnosť ponúka svojim zákazníkom a na základe pravidelných aktualizácií infomácií, aj o pomerne aktuálnej dostupnosti tovarov a služieb našej spoločnosti - tzn. nejedná sa o e-shop systém určený na predaj/objednávanie tovarov a služieb, ale o on-line katalóg ponuky našich tovarov a služieb.

- 2

V súvislosti s vyššie spomínaným, táto webová lokalita nevyžaduje od jej návštevníkov vkladanie žiadnych osobných údajov, prihlasovacích údajov ani údajov o platbe. Táto webová lokalita slúži vyslovene len na prezeranie jej verejného obsahu, ktorý pozostáva z prezentácie nami ponúkaných tovarov a služieb (ich vizuálne vyobrazenie a informácie k nim prináležiace)

- 3

Informácie k súborom "COOKIE": Táto webová stránka (webová lokalita), ako mnohé iné web-stránky, samozrejme používa súbory "cookie". Súbory cookie, ktoré používa/odovzdáva táto webová lokalita sú predovšetkým využívané vašim webovým prehliadačom k správnemu a efektívnemu zobrazeniu/ovaniu webovej stránky alebo pri opätovnom návrate na ňu. Analytické súbory cookie naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ tejto webovej lokality, nevyužíva a ani neanalyzuje. Kazdý návštevník tejto a inej webovej lokality môže cestou svojho webového prehliadača a jeho nastavení nastaviť používanie súborov cookie, príp. ich obmedziť v požadovanom rozsahu a taktiež má rovnakou cestou možnosť zmazať použité alebo uložené súbory cookie, alebo zmazať všetky údaje o prehliadaní tejto alebo akýchkoľvek iných webových lokalít (web-stránok), ktoré uložil jeho webový prehliadač.

- 4

Obsahová časť tejto webovej lokality, obsahuje prevažne informácie, ktoré sú určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva (tým sú zrejme myslení držitelia Zbrojných preukazov, Zbrojných licencií alebo osoby s náležitým odborným vzdelaním). Keďže sa jedná len o ďalšiu stupiditu z dielne EÚ, a následne našich "zákonodarcov (ako aj v prípade GDPR a cookie info), je možné, že presnejšie by sa vám k tomu mohli vyjadriť tvorcovia SK "Zákona o reklame"  - takže ak nepatríte k skupine osôb, ktoré su vymenované vyššie, v tomto odseku, ste povinný opustiť túto webpovú lokalitu a zabudnúť na čokoľvek, čo ste na nej prípadne stihli vzhliadnuť a tiež nikomu-nikdy neprezradiť že ste sem zablúdili, pretože akýkoľvek informátor alebo zástupca OČTK vám môže stát za chrbtom a sledovať aké webové stránky prezeráte a ... .

- 5

Textový a obrazový obsah tejto webovej lokality je premetom duševného vlastníctva jeho autora (TATRAGEN, s.r.o.), alebo predmetom duševného vlastnictva schváleného iným jeho autorom k jeho použitiu na tejto webovej lokalite a jeho ďalšie šírenie a používané bez súhlasu autora/vlastníka je zakázané, okrem prípadov elektronického alebo tlačeného zdieľania obsahu, (elektronického - ako zdieľanie odkazu na túto webovú lokalitu, tlačeného - ako screenshot/záznam obrazovky alebo priame vytlačenie webovej stránky ako celku).

- 6

Vlastníkom a správcom tejto webovej lokality, ako aj tejto subdomény "shop", domény "tatrashooting.sk (.com, .eu) je spoločnosť TATRAGEN, s.r.o., IČO: 47357495, so sídlom ul. Kvačalova, 01004 Žilina, Slovensko, tel. +421 948 00 18 18, email: obchod@tatrashooting.sk, ktorá podľa rozdelenia portfólia svojich tovarov a služieb používa aj ďalšie verejné pomenovania (okrem TATRAGEN, napr. TATRASHOOTING, TATRAHOSTING, TATRASECURITY...) vr. doménových mien v rovnakej podobe. 

- 7

V prípade, ak by vás akékoľvek dôvody alebo pohnútky viedli k vykonaniu registrácie alebo prihláseniu sa na tejto webovej lokalite, vaša snaha môže byť systémom automaticky zamietnutá a prípadné vložené registračné údaje sú zmazávané a nie je im priradená žiadna úroveň iného prístupu, ako má ktorýkoľvek neregistrovaný, oprávnený používateľ tejto webovej lokality - stručne povedané, táto webová lokalitu nepodporuje žiadne zákaznícke/návštevnícke účty (ani vytváranie, ani využívanie), pretože sa jedná len o webovú prezentáciu katalóg a tieto funkcie sú deaktivované z dôvodu ich neopodstatnenosti (zobrazovanie prihlasovacieho loga je momentálne len súčasťou funkčného dizajnu tejto webovej loklaity/web.stránky)

- 8

V prípade otázok nás môžete kontaktovať osobne alebo telefonicky/emailom cez uvedené kontaktné údaje. 

TATRAshooting (TATRAGEN, s.r.o.)